Litteratur

MODLØBER af Bent Jensen

MODLØBER af Bent Jensen

 

 

 

MODLØBER af Bent Jensen

 

 

 

 

 

✮✮✮✮✮

 

 

 

‘……. Absolut nødvendig læsning for at kunne forholde os til vores Danmarkshistorie …..’

– Louise Frevert, KULTURINFORMATION

 

 

 

 

 

Bent Jensen f. 1938, er en dansk historieprofessor og dr. phil., der oprindelig er cand. mag i historie og russisk. Det skulle senere vise sig, at det var tiden omkring Sovjetunionens oprettelse, sovjetiske dissidenters forhold, problemstillingerne om visse intellektuelles fascination af stalinismen, og meget mere, der kom til at blive omdrejningspunktet i hans liv. Bent Jensens interesse for Sovjetunionen begyndte tidligt i hans studietid, hvor der tidsmæssigt var en venstreorienteret politisk vinkling af nær sagt alt på universiteterne.

Barndom & ungdom

Bent Jensen voksede op i en indremissionsk familie. Hans mor lærte ham at læse inden han kom i skole. Hans videbegærlighed var stor fra barnsben, og han følte det var en befrielse at kunne læse.

 

Oprindelig blev Jensen udlært elektriker, men der måtte ske noget mere. Efter to måneders rekruttid, så Jensen en annonce i Kristeligt Dagblad. Hvis man aftjente sin værnepligt i 2 år, var der mulighed for at lære russisk på Teknikerlinjens Befalingsmandsskole. Det var tillokkende, for dermed kunne Jensen få endnu et sprog i sin værktøjskasse.

 

Livet er sammensat af mange tilfældigheder, som i dette tilfælde, og blev begyndelsen til den bane Bent Jensen kom til at følge hele sit liv. Man må sige at det ikke ligefrem har gjort hans tilværelse let, at de politiske vinde har blafret i mange forskellige retninger i årenes løb.

Kommunismen

Bent Jensen var inkarneret kommunist, da han begyndte i militæret og fulgte strømningerne fra de venstreorienterede socialister, som man gjorde som ung og intellektuel. Specielt senere i universitetsmiljøet var der kun en ren sti at gå på, og det var den røde og venstreorienterede. Efterhånden som årene gik og Jensen begyndte at specialisere sig i det russiske folks historie, reviderede han sit synspunkt.

 

Hans mange rejser til Sovjetunionen og hans adgang til lukkede arkiver, satte store spørgsmålstegn ved kommunismens forjættende levevis. Han var uforstående overfor, at ledende danske politikere og journalister ikke reagerede på den uretfærdighed og skævvridning et samfund kunne blive til, hvis det var kommunistisk. Han er blevet banket på plads mange gange, men har aldrig klynket. Blot kørt videre i et ihærdigt forsøg på at bevise tingenes tilstand via kildemateriale og masser af dokumentation. Samt samtaler med anerkendte russiske systemkritikere. Alligevel har de kritiske røster været mere end højlydte.

 

Uanset hvordan venstrefløjen har vendt og drejet Bent Jensen, og nærmest dissekeret ham i småstykker, har han været utrættelig, og altid brugt kildematerialet som våben i argumentationen. Han må siges at være vores fremmeste specialist inden for koldkrigsforskningen.

 

En retssag. Frifundet. Dømt.

 

Retssagen i 2015 – journalist Jørgen Dragsdahl mod Bent Jensen, fylder alt for meget. Det gør sig gældende både i værket, Bent Jensens privatliv, men endnu mere i pressen og i det politiske spil.

 

Bent Jensen havde i 2007, skrevet en artikel, der drejede sig om Dragsdahls kontakter til KGB under den kolde krig. Bent Jensen betegner det som justitsmord, at han tabte retssagen om injurier mod Jørgen Dragsdahl i Højesteret. Det er da også en smule besynderligt, at Bent Jensen i 2013 bliver frifundet, men dømt i Højesteret i 2015.

 

Han blev dømt til at betale 10 dagbøder à 1000 kr., samt 100.000 kr. for tort og 502.700 kr. i sagsomkostninger. Selv så mange år efter afslutningen af den kolde krig og murens fald, opstår der til stadighed konfrontationer mellem politikere, journalister og historikere, der har veneration for det gamle kommunistiske system og dem der har det modsatte synspunkt. Det skal indskydes at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviste at realitetsbehandle en klage fra Bent Jensen. Det blev kaldt en forsmag på ”fake news” i Danmark.

MODLØBER i fortiden og nutiden

MODLØBER skildrer på godt og ondt Bent Jensens op- og nedture. Det er vanskeligt at forstå, at personer med en stor kompetence og viden ikke bliver taget alvorligt. Især når alle udsagn ifølge Bent Jensen kan dokumenteres via kildemateriale. Tingenes tilstand er ikke altid som de ser ud, og man kan rende hovedet imod en mur, hvis den rette politiske overbevisning ikke er i overensstemmelse med flertallet, eller lad os sige, den udøvendes magts politiske habitus. Ja, i en alder af 84 år formår Bent Jensen stadigvæk at sætte bølgeskvulp i Østersøen.

 

Denne bog gør os alle lidt klogere på, hvad der skete på vore breddegrader før, under og efter den kolde krig. I særdeleshed i Sovjetunionen, men også i Danmark i relation til Sovjetunionen.

 

Set i lyset af hvad der sker i disse tider, er MODLØBER en god historisk kilde, som ikke blot er et partsindlæg fra Bent Jensens side, men underbygget historiefortælling. Absolut nødvendig læsning for at kunne forholde os til vores historie og forståelse for tingenes (politiske) tilstand.

 

 

 

 

 

MODLØBER af Bent Jensen er udgivet på forlaget Gyldendal. Omslagsgrafiker: Bettina Kjærulff-Schmidt.

 

 

Se mere om MODLØBER af Bent Jensen her

 

 

 

MODLØBER af Bent Jensen er anmeldt af Louise Frevert, KULTURINFORMATION