Teater

AUGUSTENBORGS STEMMER

AUGUSTENBORGS STEMMER

 

 

AUGUSTENBORGS STEMMER

 

 

 

 

 

✮✮✮✮✮

 

 

 

‘……… en smuk og dejlig aften …..’

– G. Boeholt, KULTURINFORMATION

 

 

 

Teaterstykket AUGUSTENBORGS STEMMER foregår i meget idylliske omgivelser i Sønderjylland på Augustenborg slots arealer. Slottet blev i sin nuværende form opført i 1770-1776. Slottet er opkaldt efter Louise Augusta (1771-1843) officiel datter af Christian den 7. og Caroline Mathilde, men menes dog i realiteten at være gehejmekabinetsminister Johann Friedrich Struensees datter.

Vandreturen

Forestillingen AUGUSTENBORGS STEMMER foregår som en vandreforestilling på 1 1/2 times varighed og er på ca. 1,5 km vandretur. Stykket foregår med ophold af seks gange, hvor skuespillere opfører hver deres stykke, hvor de er fortidens stemmer alt efter hvilken epoke Augustenborg befandt sig i. Det har været hertugdømme, lazaret, psykiatrisk hospital indtil 2015 og nu er Naturerhvervstyrelsen – Landbrugsstyrelsen flyttet ind og der er udstillinger af moderne kunst. I øjeblikket støder man også på kunstneren Johan Deckmann sammen med andre af landets førende kunstnere.

 

Til fremførelsen af AUGUSTENBORGS STEMMER bliver man modtaget af to rundvisere, der fører gæsterne rundt på de store arealer og viser, hvor man skal hen til næste stop. Her bliver man mødt af opstillede stole, så man sidder afslappet ned, mens opførelserne finder sted.

De fortidige stemmer

De fem personer man møder undervejs, som er AUGUSTENBORGS fortidige stemmer af dramatikeren Simone Isabel Nørgaard:

 

Louise Augusta, som ung (1771-1843) – Malene Beltoft Olsen
Følte sig tvunget ind i sit ægteskab med hertugen af Augustenborg, som var hun en slave. Hun savnede København, men skulle altså tilbringe sit liv her i Sønderjylland på Als. Den lille Struensee kalder de hende, da hun formelt er kongedatter Christians den 7. datter og Caroline Mathilde er hendes mor, som er blevet forvist, men i realiteten formodes det, at hun er lægen og politikeren Struensees datter. Tog sin broder Frederik den 6’s parti i en sag om Holsten skulle indlemmes i Danmark, hvilket betød et stort nederlag for hendes mand. De blev uvenner og levede derfor adskilt i deres store hus, men blev dog forsonet kort før hertugens død.

 

 

 

AUGUSTENBORGS STEMMER

 

 

 

 

 

 

 

Prinsesse Louise (1764-1815) – Anja Owe. Svigerinde til Louise Augusta.
Hendes brødre studerede i Leipzig, men det var ikke noget for en pige, selv om prinsesse Louise læste mere og skrev pænere end sine brødre. Hendes mor fik 7 børn på otte år og døde som 26-årig. Louise døjer med en svag ryg. Har i sit hus bøger fra gulv til loft og er meget optaget af oplysning og at alle er født lige. Danner studiekreds om Schiller, Emanuel Kant og andre. Vil oprette legat for byens børn, da hun ingen arvinger har.

 

 

 

 

AUGUSTENBORGS STEMMER

 

 

 

 

 

 

Soldaten – Kristian Grumme

I anledning af det Slesvig-Holstenske oprør flygtede hertugfamilien og slottet blev indrettet til lazaret for sårede soldater. Her satte soldaterne sedler ind bag tapetet med deres navne på for at blive husket. Folk vakler ud af byen, flygter fra granater.

 

 

 

Kristian Grumme

 

 

 

 

 

 

 

Lindetræet – Henrik Koefoed

H.C. Andersen 1805-1875 var en hyppig gæst her på slottet. Han sad under det lindetræ, som nu er beskadiget og skrev lystigt. Men nu er træet beskadiget og han kan ikke længere sidde i dets skygge og skrive, hvilket er til stor ærgrelse for ham.

 

 

 

H.C. Andersen

 

 

 

 

 

 

Sygeplejersken – Sonja Oppenhagen

Sygeplejersken, der beretter arbejdede på det psykiatriske hospital, der var indrettet på slottet mellem 1932 og 2015. Der var 2 slags patienter dem der gerne ville stikke af og dem, der ikke ville hjem. Man sagde dengang i området: Opfør dig ordentligt ellers kommer du på Augustenborg. Det kræver uendelig tålmodighed at bære al forpintheden. Ordet gal betyder egentlig at skrige. Bindegal betød at man bandt dem, der skreg.

 

 

 

Sonja Oppenhagen

 

 

 

 

Louise Augusta som gammel – Kirsten Olesen

Mon alle slotte har en hvid dame, der flytter rundt på møbler? Jeg ser soldater, jeg ser patienter. Jeg stod fadder for alle pigerne, der fik navnet Louise Augusta. Hun lever alene på Augustenborg sine sidste år. Tror på demokrati og stemmeret.

 

 

 

Kirsten Olesen

 

 

 

 

 

 

 

En god forestilling, der foregår i meget smukke omgivelser. Og med en billetpris der er til at betale på 130,- kr. Det er en tur værd til Augustenborg. Det blev en smuk og dejlig aften med en anderledes opførelse end traditionelt teater.

 

Man får udleveret et flot katalog med både kort og overblik over stykket og stedet.

 

AUGUSTENBORGS STEMMER bliver opført fra 19. august til 11. september 2022

 

Se mere her

 

Fotograf: Camilla Winther

 

 

AUGUSTENBORGS STEMMER er en anmeldelse af G.Boeholt, KULTURINFORMATION