Litteratur

BOGANMELDELSE: Joakim Skovgaard

BOGANMELDELSE: Joakim Skovgaard

 

Kraft og skønhed – Joakim Skovgaards udsmykning i Viborg Domkirke

 

Grundtvigiansk billedbibel ny-restaureret

 

 

 

 

BOGANMELDELSE: Joakim Skovgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✮✮✮✮✮

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ …… endnu en velredigeret og velskrevet bog om kunst og arkitektur fra Strandberg Publishing ….’

– Niels Lyksted, KULTURINFORMATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næppe alle danskere kender Viborg Domkirke, men mange kender formentlig kunstneren bag kirkens enorme udsmykning på vægge og lofter: Joakim Skovgaard (1856-1933).

 

Alle vi, der har besøgt Statens Museum for Kunst, er utvivlsomt blevet overvældet ved mødet med kunstnerens kæmpemaleri “Kristus i de dødes rige”, 1891-94. Det måler hele 17 kvadratmeter og viser Kristus i et guddommeligt lys. Der er tale om et propagandistisk drama helt i Grundtvigs ånd.

Billedbibel

Året efter at Skovgaard havde afsluttet dette markante værk, gik han i gang med at male en lang række billeder til Viborg Domkirke. De skulle ikke bare være i pagt med kirkens middelalderlige oprindelse, men også med kunstnerens og menighedens samtid.

 

Den kolossale opgave omfattede mere end 2.500 kvadratmeter vægge og lofter. Ikke underligt tog det 26 år, før resultatet stod færdigt i form af en folkelig billedbibel helt i Grundtvigs ånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGANMELDELSE: Joakim Skovgaard

 

Langskibet i Viborg Domkirke set fra korsskæringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation

I dag står billederne friske og strålende, som da de blev skabt, efter at Nationalmuseet og Viborg Stift netop har gennemrestaureret dem. Og ikke underligt har man valgt at udgive en bog om dette arbejde med fokus på udsmykningens udsagn og teologiske indhold. Det er nu sket i form af bogen “Kraft og skønhed – Joakim Skovgaards udsmykning i Viborg Domkirke”.

Kirkebygningen

Inden vi går i detaljer med selve udsmykningen af domkirken, skal vi lige have et rids af kirkens historie. I begyndelsen af 1200-tallet lå der en romansk katedral, hvor domkirken ligger i dag. Et par brande i 1500-tallet resulterede i, at kun de ydre mure stod tilbage. Kirken blev så genopført i barokstil, men murværket var tilsyneladende i dårligere forfatning end forventet. Derfor måtte man lukke kirken i 1862.

 

Det blev nu besluttet, at kirken skulle rives ned og genopbygges på de gamle fundamenter i en stil, som man dengang anså for den oprindelige romanske stil. Da den nye kirke skulle indvies i 1876, gav det anledning til kritiske røster. Man mente fx ikke, at de maskinudskårne kvadersten havde meget at gøre med de håndhugne sten fra 1100-tallet i den oprindelige kirkebygning.

Udsmykningen

Tiden var nu inde til at kirkebygningen skulle udsmykkes. Valget faldt på Skovgaard, som så lyset i form af Grundtvigs udlægning af biblen, selv om de fleste af hans kolleger præget at tidens tanker vendte sig fra kristendommen.

 

Skovgaard havde hentet inspiration til sin kunst fra rejser i Italien og Grækenland. Det, han især faldt for, var det italienske lys, farver og folkeliv sammen med det antikke Grækenlands vaser, skulpturer og arkitektur. Men udsmykningen af Viborg Domkirke skulle hverken være i gothisk, romansk eller græsk stil. Når et nutidsmenneske skal male en domkirke, må han iflg. Skovgaard sørge for, at der er holdning i det. Stilarterne må vige.

 

 

 

 

 

 

 

BOGANMELDELSE: Joakim Skovgaard

 

Fresko fra Viborg Domkirke: “Adam giver dyrene navne.”

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtkunstværk

Med inspiration fra Wagners operaer forestillede Skovgaard sig, at domkirkens rum, billedfortællinger, liturgien, lysvirkningen og historien skulle smelte sammen til en helhedsoplevelse, hvor alle dele spiller en ligeværdig rolle.

 

For at billederne ikke skulle stjæle opmærksomheden fra helhedsindtrykket i kirken, besluttede Skovgaard at ophæve centralperspektivet til fordel for talrige enkeltscener, der i stedet er underlagt Kristus som styrende fokuspunkt i hvert enkelt billedfelt.

 

De store billedfelter samler sig med linjer og gentagelser, der kæder enkeltmotiverne sammen, på samme måde som de enkelte hændelser i Jesu liv tilsammen danner en symbiose.

Malerkunstens Grundtvig

I 1800-tallet var der en heftig debat blandt de kristne menigheder. Grundtvig på den ene side hævdede, at kristendommen ikke skyldtes Bibelen. Den har aldrig med sine døde bogstaver frelst nogen; det gør derimod det levende ord, der lyder ved dåben og nadveren.

 

Det står iflg. Carsten Bach-Nielsens bidrag til bogen i grel modsætning til nypietismen, hvor omvendelse, bodskamp, personlig forbedring samt intensiteten af den personlige tro bliver afgørende. Hvor den missionske fløj taler om sjæledramaer om liv eller fortabelse, beror den grundtvigske kunst i højere grad på erfaringer, som tilbyder mennesket en bredere livstolkning.

 

Med Grundtvigs tolkning af kristendommen fokuserer Skovgaard på vekselvirkningen mellem det menneskelige og det guddommelige og derfor aldrig på dommen over selve det menneskelige. Dermed er udsmykningen i Viborg Domkirke en specifik grundtvigsk replik til den omsiggribende debat som straf og fordømmelse, der fyldte samtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viborg Domkirke

 

Den syvarmede lysestage. Refererer til den syvarmede lysestage i templet i Jerusalem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Freskerne

Helt centralt i bogen er naturligvis de fornemme fotos af domkirkens nyrenoverede udsmykning. I første omgang præsenteres vi for de 51 fresker, der gengiver centrale fortællinger fra de to testamenter. I teksten anføres indledningsvis, hvor i kirken motiverne befinder sig, og hvad de forestiller. Ud for hvert enkelt foto er angivet, hvem der har skabt motiverne på baggrund af Skovgaards forarbejder og ledelse. For at kunne nå i mål med det enorme arbejde havde Skovgaard nemlig et stort antal billedkunstnere som hjælpere.

Kirkeskibets loft

Loftet i langskibet i Viborg Domkirke rummer syv malerier. De blev malet på et nyt træloft, der blev anbragt hen over det gamle. Skovgaard valgte at beholde de tidligere motiver, omend han valgte at vende figurerne, så de havde den rigtige retning for menigheden. Arbejdet afsluttedes i 1913. Bogens smukke fotos er også i dette tilfælde forsynet med præcise redegørelser for motivernes indhold, omend Skovgaards hjælpere ikke er krediteret.

Debatten om kirkeudsmykningen

Ikke underligt var der en heftig debat om domkirkens udsmykning før, under og efter arbejdets udførelse. Problemet var nemlig, at kirkebygningen var tilbageskuende i stilen (inspireret af middelalderen), mens udsmykningen skulle tilpasses samtidens kirkegængere.

 

Litteratur- og kunsthistorikeren Theodor Bierfreund mente fx, at Skovgaard “fuldendte ødelæggelsen af kirken med sin udsmykning”. Han kaldte den en gang “Ruskomsnusk” med byzantinske engle, florentinske scener af Kristi liv, oldkirkelige apostle osv. “Skovgaard har et uklart hoved, der foragter viden”.

 

Mange viborgensere bakkede op om Bierfreunds synspunkter. Fra anden side lød det imidlertid, at “Skovgaard havde frelst bygningen, som var efterladt øde og gold efter restaureringen”. Jo, debatten rasede.

 

I dag ser man overvejende positivt på udsmykningen af Viborg Domkirke. I følge kunsthistoriker Nina Dahlman har Skovgaard skabt et absolut hovedværk i dansk kunst. Og den opfattelse er hun bestemt ikke ene om. I dag er domkirken blevet en særdeles populær turistattraktion med flere end 150.000 besøgende årligt. I særdeleshed på grund af udsmykningen.

 

 

 

 

 

 

Niels Lyksted, KULTURINFORMATION

 

Fra loftsudsmykningen i Viborg Domkirke: “Fremstillingen i templet.”

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

Endnu en velredigeret og velskrevet bog om kunst og arkitektur fra Strandberg Publishing. Vi kommer godt omkring udsmykningens kunstneriske udsagn, teologiske indhold, stilistiske udtryk og tekniske udførelse. Bogen kaster tilmed lys over domkirken i såvel kunsthistorisk, arkitektonisk og teologisk forstand. Hertil kommer fornemme illustrationer af nogle af tidens absolut bedste fotografer.

 

De kan bare det der med formfuldendte bøger om kunst og arkitektur hos Strandberg! Behøver jeg at nævne bøgerne Martin Nyrop, Lauritz de Thurah og Glyptotekets arkitektur? – tjek linksne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viborg Domkirke

Joakim Skovgaard: “Kristus i de dødes rige”. Kan opleves på Statens Museum for Kunst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGANMELDELSE: Joakim Skovgaard. Strandberg Publishing: Kraft og skønhed – Joakim Skovgaards udsmykning i Viborg Domkirke. Af Skovgaard Museet, Iben Overgaard (red.) Udkommer også i engelsk version. Indbundet. Grafisk design: Spine Studio. Sideantal: 256. Pris: kr. 299,95.

 

 

 

 

Udstilling på Skovgaard Museet

Sideløbende med udgivelsen åbner Skovgaard Museet en udstilling om Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke. Gennem skitser og breve tager udstillingen gæsterne med ind i Skovgaards kreative proces fra idé til færdigt værk. Udstillingen bliver en del af museets faste ophængning, og den vil indeholde materiale, der ikke tidligere har været vist.

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGANMELDELSE: Joakim Skovgaard – se mere her

 

 

 

 

BOGANMELDELSE: Joakim Skovgaard er skrevet af Niels Lyksted, KULTURINFORMATION

Redaktion: Jesper Hillestrøm