Litteratur

BOGANMELDELSE: Kongeord

BOGANMELDELSE: Kongeord

Frederik 10. fortæller til Jens Andersen

 

 

 

 

 

 

BOGANMELDELSE: Kongeord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✮✮✮✮✮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ …….. jeg kan godt lide at der bliver brugt en forståelig og jordnær retorik …..’

– Louise Frevert, KULTURINFORMATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var lidt af en bombe, da rygtet havde spredt sig: Kong Frederik 10. har udgivet en bog! Det skortede ikke på gisninger om, hvad den handlede om og før de første eksemplarer var langet over disken, virkede det som om hele Danmark allerede havde læst den. Der kan være mange meninger forbundet med udgivelsen af denne bog, men det må i sidste ende være indholdet der tæller.

 

Desuden synes befolkningen, at de egentlig kender vores nye konge og dronning bedre end realiteterne er. Vi har i årevis fået små godbidder af deres liv, dagligdag, børnefødsler, maratonløb, børneopdragelse osv. At vi nu skulle have en slags forklaring på kongens bevæggrunde til at vælge det valgsprog, eller kongeord som kongen selv kalder det, virkede lidt opstyltet. Det er lige indtil man har læst bogen.

 

Jens Andersen (f. 1955), er ph.d. i nordisk litteratur. Han har tidligere skrevet en biografi om Frederik 10. da han var Kronprins Frederik: Under bjælken. Samt en biografi om Dronning Margrethe 2., M-40 år på tronen. Det må siges at give forfatteren en vis tyngde i forhold til Kongehuset. Som Jens Andersen formulerer det, har han lyttet og redigeret strømmen af ord fra en mand der har meget på hjerte.

 

Bogens 112 sider er komprimeret læsning. Hele den danske kongerække står fortløbende nederst på siderne i bogen. Fra Gorm Den Gamle, nævnt 936 til Frederik 10. Det var da Christian 1. blev konge, 1448-1481, at det første valgsprog blev officelt: Dyden viser vejen. Derefter har hver regent haft et. God idé at have med i bogen.

Værkets struktur

Bogen har seks hovedafsnit. I det første, Fra Kronprins til Konge, fortæller Frederik 10. af karsken bælg om sit anstrengte forhold til sig selv i sin ungdom og hvor vanskeligt det var for ham, at forholde sig til den rolle som ville blive ham pålagt. Man kommer uvilkårligt til at tænke på mange af de unge mennesker der har det vanskeligt med sig selv og ikke kan få hverdagen til at hænge sammen. De fleste kommer heldigvis ud på den anden side som hele mennesker, andre desværre ikke. Den daværende kronprins fandt sin egen vej igennem livets labyrint og det kan måske hjælpe andre til at turde være sig selv.

Det nye valgsprog

I afsnittet Kongeordet og Kongerækken, får vi forklaringen på hvorfor valget lige netop faldt på ‘Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark’. Det har været magtpåliggende for det nybagte kongepar at vise at de står side om side i deres nye roller og har fælles fodslag. Vores fælles historie er en vigtig del af vores samhørighed og det uddybes nærmere i det næste afsnit: Forbundne. Der blev i forbindelsen med bogen sat spørgsmålstegn ved vores nye konges gudfrygtighed, fordi Gud ikke var nævnt i valgsproget. Det er der en helt igennem logisk og fornuftig forklaring på.

 

Som kongen selv siger: Troens styrke ligger ikke i, om Gud er nævnt i et kongeord, men at vi som mennesker, som folk, føler os forbundne til hinanden gennem vores kristne tro. Vi er forbundne med hinanden, med Gud og med historien. I dette afsnit kommer vi vidt omkring. Vi hører om familiens forhold til salmer og den daglige aftenbøn, fadervor, med børnene da de var små.

 

Kongens eget forhold til sin tro, er blevet forstærket i årenes løb. Der kommer mange fornuftige betragtninger frem bl.a. hans syn på kunsten og den glæde den bringer ind i hans liv. Det er tidligere blevet pointeret at han ikke selv har en kunstnerisk åre, men i stedet bruger kroppen og viser nogle andre vigtige kompetencer. Ubemærket glider vi over i det næste afsnit, nemlig Forpligtet.

 

Kongeparret tager det sociale engagement meget alvorligt. At støtte op om de svage i samfundet og involvere sig i frivilligt arbejde. Vi har brug for hinanden i vores fællesskab hvis det skal bestå. Det kan måske lyde lidt banalt, men ærlig talt, det er jo helt rigtigt. Vi er blevet en nation af små egoister, med mest tanke på os selv, sagt med fare for at jeg bliver betragtet som generalist. Nej, det skal forstås som, at vi skal huske at være noget for hinanden i hverdagen og det indebærer ordet Forpligtet. Forpligtelsen til at yde overfor hinanden og samfundet.

 

Den sidste del af kongeordet: For kongeriget Danmark drejer sig om Rigsfællesskabet og vores fælles identitet, på trods af forskellighederne. Sidste afsnit, Et kongehus og et kongepar, er en herlig ”peptalk” til nationen. Jeg kan godt lide at der bliver brugt en forståelig og jordnær retorik. Vi bliver taget med i begejstringsrusen over fodboldkampe i Parken, inddraget i bekymringer om klimaforandringerne og ikke mindst skal man huske at glæde sig på andres vegne. Der hersker ingen tvivl om at det er duoen Frederik og Mary der slår takterne an, når nye mål sættes og effektueres for nationen. En herlig opbyggelig bog, uanset og du er royalist eller ej. Bogen slutter med ordene Gud bevare Danmark, så det gør jeg også. God fornøjelse.

 

 

 

 

 

 

 

BOGANMELDELSE: Kongeord. Frederik 10. fortæller til Jens Andersen. Udgivet på Politikens forlag.

 

 

 

 

BOGANMELDELSE: Kongeord – se mere her

 

 

 

 

 

BOGANMELDELSE: Kongeord er skrevet af Louise Frevert, KULTURINFORMATION

Redaktion: Jesper Hillestrøm