Litteratur

HVOR FOLK FÆRDES – en boganmeldelse✮✮✮✮✮

HVOR FOLK FÆRDES

– en boganmeldelse

 

 

 

 

HVOR FOLK FÆRDES

 

 

 

✮✮✮✮✮

 

 

I godt og vel halvandet års tid har vores adgang til kunstmuseerne været begrænset ved pandemiens hærgen. Selv det offentlige rum har til tider været ramt af myndighedernes fraråden af unødvendig færdsel. Men der findes megen kunst udenfor museerne som hverken har krævet corona-pas eller mundbind, og som slet ikke kræver adgangspas eller penge. Man kan ganske enkelt bese kunsten frit i offentlige fysiske rum, omend at man visse steder måske skal passere ”sfinxer” i form af en portner eller en sikkerhedsvagt.

 

Bogen HVOR FOLK FÆRDES dykker ned i netop den særlige form for kunstudstilling. Mens kunstværker på museer er indkøbt til en eksisterende samling, er værkerne i Tom Hermansens bog alene skabt til en eksistens i det miljø, det er placeret.

 

 

 

HVOR FOLK FÆRDES

 

 

 

Bryggeren

Bryggeren og kunstmæcenen Carl Jacobsens kongstanke var at kunsten ”skal ud hvor folk færdes og har den for øie”. Han oprettede Carlsbergfondet for at kunne fremme denne ide for eftertiden. Bogen præsenterer os for værker som Carlsbergfondet i den ånd har støttet.

 

Forfatteren, Tom Hermansen, leder os på en tur med kunstoplevelser gennem det seneste århundrede. Vi føres i bogen, rent historisk, fra Vilhelm Lundstrøms mosaikker med badende mennesker på væggene i Frederiksberg Svømmehal, til Karin Lorentzens borgerinddragende vandkunst, fra 2020, på Torvet i Lemvig. Ja, det yngste kunstværk, det cigar-formede rygerum ved Kofoeds Skole i København, var end ikke opført, da bogen blev skrevet, men nævnes og vises ved et billede af modellen for værket.

 

 

 

Tom Hermansen

 

 

 

For hvert værk fortæller Tom Hermansen os kort om hver kunstner og baggrunden for værkets tilblivelse. Hvordan og hvorfor det blev udvalgt til at blive placeret der hvor det er.

 

Vi guides som læsere gennem kunstværkernes relation til andre kunstværker i den fysiske nærhed og bliver gang på gang overrasket over de kunstneriske virkemidler, forfatteren bringer på bane.

Eksempel fra Videnskabernes Selskab

Som eksempel herpå kan nævnes det store fotografiske billede i kantinen ved Videnskabernes Selskab. Man har først en fornemmelse af at se en fotostat af helt almindelige hverdagsmennesker i pausen på en musikfestival mellem to orkestres koncerter, omend at fotoet er fra en amerikansk 4. juli-festival.

 

Ved nærmere betragtning viser det sig at være en perfekt kæmpemosaik over kunstnerens snapshot-foto, lavet af mosaikstifter produceret på klassisk vis i Italien. Forfatteren sammenligner billedet med det langt ældre og stramt kompositoriske Krøyer-maleri (ophængt på en anden etage) af et foredrag i bygningen … deres på en gang dobbelthed og samhørighed. Han inddrager desuden tre stålplader med indfræsede roser og viser hvordan billeder uanset deres teknik eller budskab er manipulering af vores virkelighedsopfattelse.

Hvorfor, Hvem, Hvor & Hvordan

For læseren er det interessant at høre om de omstændigheder, som har bragt et kunstværk til verden. At få det sat i relation til andre værker der befinder sig i nærheden. Men også information om andre lokale omstændigheder og problemer som har haft indflydelse på værket i form af konflikter med stedets funktion, fysiske omgivelser og ændringer heri.

 

 

 

HVOR FOLK FÆRDES – en boganmeldelse

 

 

 

Et par savn

Pagineringen (sidetallene) er sjovt nok i indholdsfortegnelsen sat med markant stor typografi hvorimod sidetallet på den enkelte side er sat med så små typer, at man er besværet med læsningen – selv med velpudsede briller.

 

Jeg savner en brugervenlighed i form af et kort til at angive stederne, hvor værkerne befinder sig, ligesom der også kunne være en angivelse af hvordan tilgængeligheden er med hensyn til adgangsmuligheder.

 

 

 

HVOR FOLK FÆRDES – en boganmeldelse

 

 

 

Animering til besøg

I mange tilfælde er værkerne hele billedserier eller komplekse skulpturer som kan beses fra mange vinkler. Det understøtter bogens billeddel ved at være forsynet med en mangfoldig rig fotoserie af de enkelte værker.

 

Artiklerne animerer til besøg. Men da værkerne geografisk befinder sig langt fra hinanden, kan man næppe over en ferieuge nå at se dem alle.

 

Selv om man blot har siddet i sin lænestol, kan man godt føle at man har været på en guidet rejse, når man har læst HVOR FOLK FÆRDES af Tom Hermansen, udgivet på forlaget Strandberg Publishing.

 

 

 

Fotos: Anders Sune Berg

 

Indlægget er skrevet af Kresten Hartvig Klit, KULTURINFORMATION