KULTURINFORMATION
Kunst

Ordrupgaard: Anna og Michael Ancher

Ordrupgaard:
Anna og Michael Ancher – Sammen og hver for sig

 

 

 

 

Et stærkt parløb

 

 

 

 

 

 

Ordrupgaard: Anna og Michael Ancher - Sammen og hver for sig

 

Malet i fællesskab af Anna og Michael Ancher: “Stuen med de blå gardiner”, ca. 1892. Tekst & foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

✮✮✮✮✮✮

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ …….. museet kan atter forvente en publikumstilstrømning langt ud over det sædvanlige …..’

 – Niels Lyksted, KULTURINFORMATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessen for Skagensmalerne har med god grund været usvækket gennem årene – ikke mindst når det gælder parret Anna og Michael Ancher. Derfor kan man kun byde endnu en udstilling velkommen, hvor vi kan nyde parrets fremragende værker. Ikke mindst når konceptet er nyt.

 

Det er nemlig første gang i nyere tid, at en udstilling omhandler begge kunstnere og det parløb, der fandt sted i deres hjem i Skagen. Hertil kommer, at der sættes fokus på den kunstneriske dialog mellem de to kunstnere, samtidig med at deres ligheder og forskelle belyses.

 

Jo, de er begge Skagensmalere, men forskellene mellem dem blev markante med tiden. Hvor Michael blev en fornyer af traditionen fra Kunstakademiet, gik Anna sine egne vegne i arbejdet med lyset og farven. For en gangs skyld kan man glæde sig over, at kvinder ikke havde adgang til Akademiet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordrupgaard: Anna og Michael Ancher - Sammen og hver for sig

 

Anna og Michael Ancher: “Dagens arbejde bedømmes”, 1883. Olie på lærred, 83,5 x 103 cm. SMK, deponeret på Skagens Kunstmuseer. Foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

Dagens arbejde

Et helt centralt maleri på Ordrupgaards udstilling “Anna og Michael Ancher – Sammen og hver for sig” er “Dagens arbejde bedømmes” fra 1883. Her ses de to kunstnere nemlig – jvf. udstillingens titel – på en gang sammen og hver for sig.

 

Udstillingen viser parret som ligeværdige, udøvende kunstnere, hvilket de også var i virkeligheden. Der var nemlig tale om et harmonisk, respektfuldt kunstnerisk partnerskab, hvilket var et særsyn i en tid, hvor kvinder typisk måtte opgive deres karriere, så snart de blev gift.

 

Noget ganske særligt ved billedet er, at det er skabt i fællesskab de to kunstnere imellem. Kunsthistorikeren Peter Michael Hornung vurderer i sin glimrende katalogtekst, at Michael Ancher har malet baggrunden med gardinet og ikke mindst forgrunden med hustruen, mens Anna har malet ægtemanden, der sidder bagved. Hvem, der har ført penslen på maleriet, som bedømmes, ved vi til gengæld ikke. Formatet kunne tyde på et værk af Anna Ancher.

Michael Ancher

Hornung analyserer også Michael Anchers maleri “Kunstdommere” fra 1906. Lige som på maleriet “Dagens arbejde vurderes”, ser vi heller ikke her, hvilket maleri dommerne er i gang med at vurdere.

 

Michael Ancher anvendte dette kompositionelle princip første gang i sit gennembrudsbillede “Vil han klare pynten?”, 1878. Jo, temaet for fortællingen kan godt være uden for rammen. Det afgørende er, at det samler kompositionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Ancher

 

“Vil han klare pynten?” er heldigvis med på udstillingen. Det ejes af Hendes Majestæt Dronningen. Oprindelig var det på SMKs ønskeliste, men hvem kunne sige nej til den daværende majestæt Kong Christian IX? Foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Ancher er formentlig bedst kendt for malerier i det helt store format som fx udstillingens “En barnedåb”, 1883-88, “En strandpromenade”, 1896, og “Kunstdommere”, 1906. Heldigvis præsenteres vi også for hans mere private billeder som “Julenissen står model”, 1888, hvor Anna Ancher lærer datteren Helga at tegne. Læg hertil maleriet “En akvarelmalerske”, 1896, hvor Helga er model.

 

 

 

 

Michael Ancher

 

Michael Ancher: “En strandpromenade”, 1896. For nylig blev et tilsvarende motiv med to promenerende kvinder solgt på auktion hos Bruun Rasmussen for kr. 4.8 mio. kr. Foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Ancher

Anna Anchers domæne var de mere intime billeder i mindre format. Det gælder i særdeleshed hendes fremragende pasteller. Med “Studie af sypigens hoved, Ane”, 1890, forlod Anna i realiteten virkelighedens verden og lod farven styre. Hun fortsatte denne flugt fra realiteterne i oliemaleriet “Solskin i den blå stue”, 1891. Også her drejede det sig om at fokusere på lyset.

 

Nogle af Annas allerbedste billeder er af moderen, som hun malede adskillige gange. Anna besøgte hende dagligt, og ingen kan være i tvivl om det meget tætte forhold mor og datter imellem, når de betragter billederne. I øvrigt malede Michael Ancher også et par fintfølende portrætter af svigermoderen. Se fx “En rekonvalescent”, 1912, på udstillingen.

 

Som nævnt modtog Anna Ancher ikke undervisning på Kunstakademiet. Det gjorde det formentlig nemmere for hende at prioritere farven i sit helt personlige udtryk. Et typisk maleri af hende voksede aldrig ud af en omhyggelig fortegning. Hvad hun ville sige med sit maleri, sagde hun med farven.

 

 

 

 

 

Anna Ancher

 

Tre intime portrætter af Anna Ancher. Det første er en pastel, der ikke har været udstillet i 60 år. Se derfor bort fra genskæret i glasset. Det er et mesterværk. Foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmet

Hjemmets betydning for deres kunst og motivverden tages også under behandling på udstillingen. Andreas Spandet Bjerre omtaler blandt andet forskellene på de to kunstneres atelierer på Markvej 2 i Skagen.

 

Mens Michael foretrak et rum med nordvendte vinduer for at farverne kunne fremstå ens dagen igennem, ønskede Anna et studie med hvidkalkede vægge og lofter, forsynet med ovenlysvindue samt vinduer mod nord og øst. Sidstnævnte fremmede hendes signaturmotiv: “sollyset, der falder gennem vinduet”.

 

Anna og Michael Anchers kunstneriske parløb har uden tvivl medvirket til gensidig udvikling og dygtiggørelse. Hertil kommer værdien af at have en partner, som deler ens forståelse for kunst, har været uvurderlig. Sammen stod de stærkere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordrupgaard: Anna og Michael Ancher

 

Michael Ancher: “En barnedåb”, 1883-88. Foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

Vurdering

I 2020 kastede Statens Museum for Kunst et nyt blik på Anna Anchers kunst i den største retrospektive udstilling nogensinde. En del af værkerne fra denne udstilling er naturligvis også med på Ordrupgaards udstilling. Men det skal der bestemt ikke lyde nogen kritik af. Dem får vi nemlig aldrig nok af at se på!

 

Det spændende ved den aktuelle udstilling er naturligvis dens fokus på relationerne mellem de to markante kunstnere. Udstillingen viser tydeligt, at de i begyndelsen af deres karriere var nært beslægtede, hvad motivvalget angik. Til gengæld stikker Anna Ancher kraftigt af fra ægtemanden med årene. I første omgang til stor undren i dele af datidens kunstverden, men siden til stor anerkendelse – ikke blot herhjemme, men også internationalt.

 

Baggrunden for Annas succes skyldes ikke blot hendes talent, men i høj grad også opbakning fra Michael, der anerkendte, at hendes talent var større end hans. En anerkendelse, som var uhørt i samtiden.

Udstillingskataloget

Kataloget underbygger udstillingens temaer med fremragende tekster af Elisabeth Fabritius, Andreas Spandet Bjerre og Peter Michael Hornung. Alle er skrevet i et lettilgængeligt sprog. Her kan alle være med og blive klogere. Og så kan bogen tillige fungere som et minde om en fornem udstilling med de mange fine illustrationer. Den er i stort format, og mange af billederne fylder en hel side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordrupgaard: Anna og Michael Ancher

 

Fra venstre malerier af Anna Anchers mor. Yderst til højre Michael Anchers “Juledag 1900”, 1903. Foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordrupgaard har gjort det igen. En fremragende udstilling, der henvender sig til et bredt publikum. Museet kan atter forvente en publikumstilstrømning langt ud over det sædvanlige. Og det er fuldt fortjent!

 

Ordrupgaard: Anna og Michael Ancher – Sammen og hver for sig. Udstillingen vises til og med den 7. januar 2024.

 

 

 

 

 

Ordrupgaard: Anna og Michael Ancher – Sammen og hver for sig – se mere her

 

 

 

 

 

 

Ordrupgaard: Anna og Michael Ancher – Sammen og hver for sig er anmeldt af Niels Lyksted, KULTURINFORMATION. Redaktion: Jesper Hillestrøm