Anmeldelse: Bibelen i ord og billeder
AKTUELT Litteratur

Anmeldelse: Bibelen i ord og billeder

Anmeldelse: Bibelen i ord og billeder

 

Ny Kunstbibel af Lisbeth Smedegaard Andersen og Det Danske Bibelselskab

 

 

 

 

 

 

Jesper Hillestrøm, KULTURINFORMATION.ORG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✮✮✮✮✮

 

 

 

 

 

 

 

‘ …….. Mennesket lever ikke af brød alene. Vi har et åndeligt behov! ……’

– Master of Science, Bo Christiansen, KULTURINFORMATION

 

 

 

 

 

 

 

 

For næsten 20 år siden havde jeg lejlighed til at læse dansk litteraturhistorie. Mine medstuderende var frustrerede over at der overalt i litterære værker var så mange skjulte og indlejrede citater fra Bibelen, tydeligvis noget datidens læsere uden videre genkendte. Adspurgt om hvordan man dog kunne genkende og identificere disse citater, svarede vores lærer at der ikke var andet at gøre end selv at læse Bibelen. Det hørte simpelthen med til litterær dannelse.

 

Selvfølgelig findes der genveje og værktøjer der kan hjælpe. Moderne søgemaskiner, og deres AI fætre og kusiner, har for længst læst, tygget og indekseret alverdens tekster, også talrige udgaver af Bibelen, så det er nemt at søge og finde, uden selv at læse.

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse: Bibelen i ord og billeder

Niels Larsen Stevns. Den gode hyrde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor læse Bibelen?

Men det med selv at læse er faktisk et godt råd. Har man læst Bibelen, vil man resten af livet have en ballast, et forråd, en gylden standard at måle alt andet med. Og man opdager at denne ældgamle tekstsamling har sat sig spor overalt, i sprog, kultur – og i billedkunst. Mange kunstnere har gennem tiden øst af denne kilde, hvad enten deres sprog er ord eller billeder.

 

Bibelselskabets Forlag skriver på deres hjemmeside at de ’laver … en række udgivelser, som kan være med til at ”lukke Bibelen op”’. Formålet er at gøre Bibelens indhold og tankeverden tilgængelig for både nye og gamle læsere. De tilsigtede målgrupper er både dem der allerede kender og glæder sig over Bibelens ord, og dem der ikke kender det, men er nysgerrige.

 

Med dette for øje har Bibelselskabets Forlag nu udgivet en flot udstyret kunstbibel. Her er 80 udvalgte tekster fra Bibelen, gengivet efter den autoriserede danske oversættelse fra 1992, og hver tekst er præsenteret sammen med et nyere dansk kunstværk. Der er tale om moderne kunst fra 1890’erne og frem, i mange forskellige genrer. Værkerne er ikke nødvendigvis skabt for at illustrere bibelske beretninger, men de er inspireret af de samme eviggyldige temaer og problemstillinger.

 

Bibelselskabet har tildelt opgaven med at udvælge tekster og billeder til Lisbeth Smedegaard Andersen, dansk præst, salmedigter og kunsthistoriker, født 1934. Teksterne bringes i samme rækkefølge som de findes i Bibelen. Til hvert afsnit giver forfatteren en kort introduktion der giver et godt historisk overblik og opridser hovedtræk i handlingen. Forfatteren er tydeligvis selv troende og betragter Bibelen som et samlet værk, en samlet fremadskridende beretning, og ikke bare som løsrevne eller uafhængige tekster.

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse: Bibelen i ord og billeder

Pige i kiste, maleri af Harald Slott-Møller, omkr. 1890.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan læse Bibelen?

I forordet præsenteres forskellige måder at læse Bibelen på. Man kan læse den som litteratur. Den kan også læses som et historisk kildeskrift, som et vidnesbyrd om hvad folk troede og tænkte. Den kan læses kulturhistorisk, hvor vi finder tegn på dens påvirkning alle vegne. Man kan også tage skridtet fuldt ud, og læse den som Guds ord til os. Søren Kierkegaard anbefalede at læse Bibelen som ’brevet fra den elskede’, som noget man for enhver pris må forstå og tage til sig. Og forfatteren antyder at et vist mål af tro (eller vilje til tro) er nødvendigt, når hun skriver at ’man aldrig vil forstå hvad ordene og fortællingerne vil os, hvis man ikke tager dem alvorligt som et vidnesbyrd om en sandhed, der er til liv (…) og til salighed’.

 

En kunst- eller billedbibel lægger måske op til at nærme sig Bibelen som et tag-selv-bord, og blot bladre uforpligtende i den. Men der er faktisk en rød tråd, som forfatteren med sin udvælgelse af tekster også søger at fastholde.

Den helt store historie, med en rød tråd

Det er den helt store historie. Historien om Gud og mennesker, fra Skabelsen og frem. Vi bliver ført gennem Bibelens beretninger kronologisk. Altings begyndelse, Paradisets have, og allerede det tredje opslag viser os et ormstukket æble. Og videre hele vejen gennem Det Gamle og Nye Testamente, som i øvrigt bliver smukt føjet sammen gennem Esajas’ profetier.

 

Alle livets store spørgsmål berøres her. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvorfor er det så svært at være menneske? Hvor er vi på vej hen? Sammenstillingen af tekster og kunstværker inspirerer til eftertanke, men også til dialog.

 

Det er et flot udvalg af tekster. Nærmest alle de store, centrale tekster er repræsenteret. Der er også overraskelser, bibelcitater man sjældent finder i sådanne værker: Vision om verdens ende, fra Matthæus-evangeliet kapitel 24, eller fra Johannes’ Åbenbaring kapitel 21, visionen om nye himle og en ny jord. Det eneste jeg umiddelbart savner er noget fra Jobs Bog, en bog der direkte omhandler og diskuterer selve ondskabens og lidelsens problem.

 

De kunstværker der er udvalgt er ikke typisk kirkekunst eller kunst med religiøse motiver. Men de berører livets store spørgsmål. Man kan måske ikke illustrere det usynlige eller åndelige. Men menneskets evige søgen efter mening og sandhed har givet sig mange tankevækkende udtryk. Og bogen præsenterer et fint udvalg af disse.

 

Mennesket lever ikke af brød alene. Vi har et åndeligt behov. Behov for andet og mere end hvad tilfældig litteratur og kunst kan levere.

 

Normalt skal man i en anmeldelse ikke røbe slutningen. Men her har jeg alligevel lyst til at citere den tekst samlingen her slutter med, fra Johannes’ Åbenbaring, kapitel 21:

 

 

”Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil selv bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv vil være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.”

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse: Bibelen i ord og billeder

Opslag fra værket: Bibelen i ord og billeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse: Bibelen i ord og billeder. Fakta – Forfatter: Lisbeth Smedegaard Andersen og Det Danske Bibelselskab Forlag: Bibelselskabets Forlag, 2024. Ca 250 sider. Format 28 x 22 cm.

 

 

 

 

 

Anmeldelse: Bibelen i ord og billeder – se mere her

 

 

 

 

 

Anmeldelse: Bibelen i ord og billeder er anmeldt af cand. scient. Bo Christiansen, KULTURINFORMATION

Redaktion: Jesper Hillestrøm