GLYPTOTEKET & COPENHAGEN CONTEMPORARY
Kunst

GLYPTOTEKET & COPENHAGEN CONTEMPORARY: Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme

GLYPTOTEKET & COPENHAGEN CONTEMPORARY:

Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme

 

 

‘And yet my mask is powerful’

 

 

Aktuelle soundscapes fra Mellemøsten

 

 

 

 

 

 

GLYPTOTEKET & COPENHAGEN CONTEMPORARY

Den skulpturelle installation “Where the soil has been disturbed” (2022) indgår i “May amnesia never kiss us on the mouth … “. De tørrede tidsler er her poetiske symboler på muligheden for, at noget nyt kan blomstre. Tekst & foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✮✮✮✮✮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ ……. en farverig og livsbekræftende dobbeltudstilling …..’

– Niels Lyksted, KULTURINFORMATION

 

 

 

 

 

Normalt bruger vi først og fremmest synssansen, når vi går på museum. På udstillingen “Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme And yet my mask is powerful” er det imidlertid lyttesansen, som vi først og fremmest skal benytte. Kunstnerduoen bygger nemlig deres værker op på lyde. Først herefter tilsættes video, tekst og performance.

 

Jo, det er en anderledes oplevelse Glyptoteket og Copenhagen Contemporary byder på som led i deres treårige samarbejdsprojekt “Hosting Histories – Revisiting Cultural Heritage of the Middle East and Beyond”. Serien sætter fokus på antikkens kulturarv og dens betydninger i dag. Bemærk, at den fælles udstilling finder sted på begge institutioner samtidigt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLYPTOTEKET & COPENHAGEN CONTEMPORARY

Masker er det centrale tema i Glyptotekets afdeling. © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

Basel Abbas (f. 1983) og Ruanne Abou-Rahme (f. 1983) bor og arbejder i New York og Ramalla. Parret er kendt for at skabe foruroligende verdener i deres installationer, som blander fiktion og virkelighed. De interesserer sig primært for de begivenheder, som udfolder sig i områder på Vestbredden, der tidligere var i palæstinensisk besiddelse. Netop dette gør udstillingerne specielt relevante grundet den aktuelle konflikt mellem Palæstina og Israel.

Modstandspoesi

Fælles for Abbas og Abou-Rahmes værker er, at de har baggrund i 1990’ernes musikalske “drum and bass-scene” i London. Kunstnerparret sampler arkivmateriale, elektroniske rytmer og realtidsoptagelser til nye originale lydlandskaber. Disse akkompagneres af medrivende billedsider og et pulserende spor af systemkritiske og poetiske tekster på både arabisk og engelsk

 

Kunstnerne kalder ofte deres værker for modstandspoesi; en modstand, der på én gang er alment vedkommende og samtidig forankret i kunstnernes personlige baggrunde. Centralt for deres praksis er en vedvarende interesse for, hvordan fællesskaber formår at mobilisere håb og skabe modfortællinger i politisk undertrykkende systemer.

 

 

 

 

 

 

 

GLYPTOTEKET & COPENHAGEN CONTEMPORARY

I Glyptoteket er vi vant til stilhed, så vi kan fordybe os i de udstillede kunstværker. Sådan er det ikke i Glyptotekets afdeling af udstillingen “And yet my mask is powerful.” Allerede inden vi træder ind i salene mødes vi af musik. Og glem alt om Haydn og Mozart. Her gælder det musik fra 1990’ernes musikalske “drum and bass-scene” i London. Stillbillede fra videoen af samme navn. © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stærke masker på Glyptoteket

Glyptoteket viser tre sammenhængende værker fra Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahmes værkserie “And yet my mask is powerful” samt et helt nyt værk skabt specielt med afsæt i museets oldtidssamling.

 

Titlen til værkserien er hentet fra digtet “Diving into the Wreck” (1972) af den amerikanske lyriker Adrienne Rich. Digtet beretter om en ensom dykker, som søger sandheden om et skibsvrag – ikke fortællingen om det.

 

I samme ånd rejser kunstnerduoen adskillige gange til steder i Israel, hvor palæstinensiske landsbyer er blevet ødelagt, for at filme og indsamle materiale. De traumatiske steder er kernen i en poetisk fortælling, som viser en alternativ fremtid på basis af spor fra fortiden.

 

Abbas and Abou-Rahme tolker digtet så det kommer til at handle om den israelske kolonialisering og besættelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLYPTOTEKET & COPENHAGEN CONTEMPORARY

Kunst kan skabes med få midler. Her er emner fra Glyptotekets samling blevet 3D-scannet, forstørret og printet som kopier. Og de tager sig flot ud! © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

Det viser sig, at de ødelagte landsbyer ikke blot er ruiner, som symboliserer traumatiske oplevelser. De indeholder også en uopdaget vitalitet. De unge palæstinensere slår sig derfor ned på de forladte steder og bruger dem til spisning, sang og dans.

 

Et gennemgående motiv i videoen er brugen af 3D tryk af neolitiske masker fra Vestbredden. Originalerne findes i dag i private og offentlige samlinger i Amerika, Europa og Israel. Maskerne skal frigøre brugeren, så denne kan se tingene på ny.

Oldtidssamlingen

Værkserien “And yet my mask is powerful” kombineres som nævnt med et helt nyt værk skabt specielt med afsæt i museets oldtidssamling. Her har kunstnerduoen fundet en række små idoler og figurer fra Tyrkiet, Syrien, Palæstina, Libanon og Jordan.

 

Emnerne er efterfølgende blevet 3D-scannet, forstørret og printet som kopier. Befriet fra de traditionelle montrer svæver replikaerne nu frit i luften, hvor deres silhuetter kaster skygger og væver sig sammen med videooptagelser af palæstinensiske landskaber i flor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme

Projektører sørger for, at publikum indgår i den farvestrålende udsmykning. © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukommelsestab på COCO

Video installationen “May amnesia never kiss us on the mouth: Only sounds that tremble through us” (2020-2022), der vises på Copenhagen Contemporary, er et igangværende projekt.

 

Installationen byder på sange og danse – fundet på nettet – fra Palæstina, Irak og Yemen. Hertil kommer klip af dansere, som fortolker det sammen materiale i en koreografi, som er udviklet af Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme.

 

Alle videoerne skifter mellem reale og alternative farver, og redigeringen sikrer, at billederne passer til det dynamiske og pulserende lyddesign. Musikken omfatter alt lige fra mildt aggressiv techno til salig religiøs sang og ørkenens stilhed om natten. Billeder af ørkenlandskaber indgår i mange af videosekvenserne.

Svajende tidsler

I installationen “Where the soil has been disturbed” (2022–23) indgår tørrede tidsler.

 

Tidsler vokser ofte, hvor jorden er blevet forurenet af tungmetaller og kemikalier spredt af ammunition. Derfor findes de ofte på steder, som har huset tidligere landsbyer i Palæstina og Syrien. Tidslerne indikerer således beliggenheden af udslettede landsbyer, men de er også poetiske symboler på muligheden for, at noget nyt kan blomstre. Dette tvetydige skift mellem ødelæggelse og skaben er den æstetiske og intellektuelle kerne i udstillingen.

Vurdering

Man kan naturligvis ikke se Glyptoteket og Copenhagen Contemporary fællesudstilling “Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme – And yet my mask is powerful” uden at tænke på den aktuelle konflikt mellem Israel og Palæstina, men udstillingen rummer ingen direkte stillingtagen til de uhyrligheder, vi dagligt konfronteres med i nyhedsstrømmene.

 

Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme har valgt at gøre udstillingen alment gyldig, når den sætter fokus på den dybe forbindelse, der er mellem kulturarv og identitet. Og så trækker den tråde mellem historier om undertrykkelse og frihedsdrømme på tværs af forskellige lande, historier og politiske sammenhænge.

 

Heldigvis rummer udstillingen håb for fremtiden. Tidslerne i værket “Where the soil has been disturbed” er fx poetiske symboler på, at noget nyt kan blomstre på ruinerne af fortidens ulykker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme

Fra Glyptotekets samling: Kamel med to kvinder på ryggen fra 2. årh. f. v. t. – 2. årh. e. v. t. I hånden holder de hver en tamburin. Kvindelige musikere og dansere var kendt fra helligdomme over hele det antikke Syrien. De spillede på en bred række af instrumenter som fløjte, harpe, trommer og citar. © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruinerne i “And yet my mask is powerful” symboliserer ganske vist traumatiske oplevelser, men de indeholder også en uopdaget vitalitet. Her slår de unge palæstinensere sig ned på de forladte steder og bruger dem til spisning, sang og dans. Skal man komme videre, er det nødvendigt at se tingene i nyt lys.

 

Og så rummer det nye værk i oldtidssamlingen et velkomment hip til det kommercielle kunstmarked, hvor et kunstværks sande værdi gøres op i kroner og øre – eller rettere i millioner af dollars. Kunst behøver nemlig ikke være kostbar. Den kan skabes med få midler. Her er allerede eksisterende emner blevet 3D-scannet, forstørret og printet som kopier. Og de tager sig flot ud!

Optimisme

Kort sagt: En farverig og livsbekræftende dobbeltudstilling, der ved hjælp af spektakulære medieinstallationer stimulerer både krop og intellekt. Den er fuld af optimisme. Budskabet er, at man aldrig skal give op.

 

Selv om udstillingen ikke handler specifikt om Israel og Palæstina, giver den håb om en mulig forsoning parterne imellem. Den viser nemlig, at fredelig sameksistens er en mulighed! Se den og bliv inspireret!

 

 

 

 

 

 

Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme

En del af Glyptotekets udstilling giver indblik i kunstnernes researchproces og arkiv, der spænder fra forhistorisk tid til en digital fremtid. © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glyptoteket og Copenhagen Contemporary: “Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme – And yet my mask is powerful”. Udstillingen er den anden i rækken af et treårigt samarbejde mellem CC og Glyptoteket under titlen Hosting Histories – Revisiting Cultural Heritage of the Middle East and Beyond, som sætter fokus på antikkens kulturarv og dens betydninger i dag. Udstillingen vises til den 20. oktober 2024.

 

 

 

 

 

 

GLYPTOTEKET & COPENHAGEN CONTEMPORARY: Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme – se mere her

 

 

 

 

GLYPTOTEKET – se mere her om de aktuelle udstillinger

 

 

 

 

 

 

GLYPTOTEKET & COPENHAGEN CONTEMPORARY: Basel Abbas &  Ruanne Abou-Rahme er anmeldt af Niels Lyksted, KULTURINFORMATION. Redaktion: Jesper Hillestrøm