Ordrupgaard: Jesper Christiansen
Kunst

Ordrupgaard: Jesper Christiansen

Ordrupgaard: Jesper Christiansen

Den litterære landskabsmaler

 

 

 

Ordrupgaard: Jesper Christiansen

Jesper Christiansen foran Paradismaleri #XXXII, 2015. Akryl på lærred, 260 x 350 cm. Tekst & foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

✮✮✮✮✮

 

 

 

 

 

 

‘ ……….. Udstillingen henvender sig til det helt store publikum …..’

– Niels Lyksted, KULTURINFORMATION

 

 

 

 

 

“I begyndelsen var ordet”, lyder det som bekendt i Johannesevangeliet. I kunstkredse vil man formentlig hævde, at billedet kom først. Billedkunstneren Jesper Christiansen (f. 1955) har som en af de få formået at forene disse to opfattelser, idet han maler billeder med ord. Rent bogstaveligt.

 

Jesper Christiansen mestrer nemlig at skabe billedfortællinger i stemnings- og farvemættede interiører og landskaber, hvori ordet er et centralt element. I mange af disse malerier kan vi finde ord og/eller korte sætninger, som kan bidrage til tolkningen af hans billedverden – undertiden mere eller mindre skjult. Ligesom hos den amerikanske maler Cy Twombly.

 

Ordet har så stor betydning for Jesper Christiansens billedkunst, at Gl Strand med udstillingen “Forbillede” i 2018 ligefrem valgte at omdanne udstillingslokalerne til et herskabeligt hjem med bibliotek og litteratursalon. Udgangspunktet for malerierne var nemlig kunstnerens personlige læsninger af skønlitterære mesterværker, som han havde forenet med indtryk og tanker fra nær og fjern. Dengang var referencerne især tekster af Dante, Marcel Proust og Virginia Woolf.

Retrospektiv udstilling

På den nye udstilling “Jesper Christiansen på Ordrupgaard” har kunstneren valgt at inkludere en række nye landskabsmotiver fra bopælen i Vestsjælland. Inden vi kommer til disse, må det være på sin plads at kigge bagud på Jesper Christiansens karriere. Det er nemlig en retrospektiv udstilling.

 

Udstillingen tager udgangspunkt i Christiansens tidlige, minimalistisk inspirerede stole- og bogstavmalerier i 1980’erne og 1990’erne. Der var tale om serielle forløb med en nedtonet farvepalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordrupgaard: Jesper Christiansen

Jesper Christiansen står her foran Virginia Woolf-maleriet “Well We Must Wait for the Future to Show”, 2011-12. Akryl, kridt, vandfarve og gesso på hørlærred, 250 x 275 cm. Foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

Siden har figurerne og det billedlige fået større betydning. Hertil kommer, at farverne for alvor har gjort deres indtog. Det gælder fx de nævnte interiører skabt på baggrund af læsning af Virginia Woolfs forfatterskab eller gengivelser af gader og pladser, der illustrerer Søren Kierkegaards gåture i sin samtids København. Efterfølgende har Christiansen suppleret med malerier inspireret af forbilleder lige fra Goethe (1749-1832) til T.S. Elliot (1888-1965).

Pierre Bonnard

I dag fremgår det lysende klart, at det er blevet den franske Pierre Bonnard (1867-1947), som har betydet mest for Christiansens kunstneriske udvikling. De farvemæssige og motivmæssige ligheder er indlysende. Begge maler interiører med udsigt gennem vinduer og døre, motiver ude fra terrassen og landskaber. Hertil kommer interessen for dækkede borde, hverdagsting og brugsgenstande.

 

Efter et ophold i Bonnards hjemegn i Sydfrankrig (vinteren 2010-11) gav Christiansen sig i kast med en række landskabsmalerier herfra med bjerge og skove. Landskabsmotiver er i dag centrale for Christiansen. Heri finder vi en glødende og mættet farvepragt.

 

Karakteristisk for opbygningen af disse billeder er den sorte grundering, der får de enkelte farvestrøg til at lyse. Denne teknik kan spores tilbage til den italienske kunstner Giottos (1267-1337) malerier fra 1300-tallet. Han opdagede, at man kan skabe tredimensionelle virkninger, når man maler med lysere farver ovenpå en sort baggrund.

 

Karakteristisk for malerierne er tillige deres betydelige detaljerigdom. Vil man have den fulde oplevelse af dem, må man derfor skiftevis gå tæt på maleriet og derefter træde tilbage for at få overblikket. Læg hertil, at visse af billederne er indrammet i bedste skønvirkestil med ornamenter.

 

 

 

Ordrupgaard: Jesper Christiansen

To Paradismalerier fra 2015. #1 (tv), #XXXII (th). Begge akryl på lærred, 260 x 350 cm. Foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

Vestsjælland

I de senere år har Jesper Christiansen overført ideerne bag de franske landskabsmotiver til danske forhold – nærmere betegnet Vestsjælland, hvor han nu bor og arbejder. Med andre ord er billedkunstneren, der oprindeligt var inspireret af amerikansk minimalisme, nu blevet til en landskabsmaler i Eckersberg ånd, hvor den danske natur skal i fokus – og om nødvendigt forskønnes. Men Christiansen er nu engang Christiansen, så der skal noget særligt til.

 

Som nævnt er Jesper Christiansen velbevandret i litteraturen, men hans referencerammer er langt bredere: musik, arkitektur og billedkunst. Alt dette skal naturligvis med. Derfor indgår symboler på alle disse interesser som centrale billedelementer i malerierne. Lad os kalde det et opdateret, moderne landskabsmaleri.

Nicolas Poussin

I de senere år har Jesper Christiansen fundet inspiration hos endnu en fransk maler: Nicolas Poussin (1594-1665). Det blev til serien “De Fire Årstider” med motiver fra Odsherred.

 

Poussins “Les Saisons” (årstiderne) kan i dag ses på Louvre i Paris. Han forbandt hver årstid med en bibelhistorie fra Det gamle testamente. Jesper Christiansen henvender sig imidlertid til et nutidigt publikum og indføjer begreber som “fleece trøje” og “waste land” i sit maleri af sommeren. Når det gælder opbygningen af dette motiv, benytter begge kunstnere sig af stramme horisontale bånd af jord, kornmarker og himmel.

 

Centralt i Christiansens sommermotiv er pladeomslaget til Carl Nielsens symfoni nr. 5. med Leonard Bernstein. Mon ikke det var den, Christiansen lyttede til, da han malede billedet?

 

Betragteren af malerierne behøver imidlertid ikke forstå de mange indsatte referencer. Motiverne taler for sig selv. Der er kun tale om supplementer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den litterære landskabsmaler

 

 

“Ottevejskrogen”, 2021-22. Gesso og akryl på lærred, 190 x 490 cm. Sådan ser Ottevejskrogen ikke ud i dag. Jesper Christiansen har indsat træer malet af andre kunstnere bl.a. af Lucian Freud (elmetræ tv) og Oluf Rude (egetræ th bag Jesper Christiansen). Foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

Vurdering

Det er en imponerende udstilling, Ordrupgaard har sat i scene. Den omfatter omkring 110 værker, som spænder over hele Jesper Christiansens karriere fra 1980 til i dag.

 

De tidlige serielle, minimalistiske værker er bestemt ikke uden interesse, men det er klart perioden fra 2014, hvor Christiansen lod sig inspirere af Pierre Bonnard, der påkalder sig størst interesse.

 

At male landskabsmalerier her i landet opfattes i vor tid som gammeldags. Faktisk har vi ikke haft en original, dansk landskabsmaler af format siden 1950erne. Men det har vi nu.

 

Jesper Christiansens malerier er ganske enkelt forførende i deres glødende og mættede farvepragt, og de smukke landskaber rammer plet i tidsånden. I en tid, hvor naturen er i fare, og hvor biodiversiteten skal sikres og udbygges, er der i høj grad brug for Christiansens malerier.

 

Kort sagt: Udstillingen henvender sig til det helt store publikum – lige som museets Lundstrøm-udstilling. Den er simpelt hen ikke til at komme uden om. Se den!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordrupgaards udstilling

Det, der fik Jesper Christiansen til at kaste sig over landskabsmaleriet, var en invitation fra Ny Carlsbergfondet i anledning af bryggerens 200-års fødselsdag i 2011. Det resulterede i tre store malerier, hvor landskabet fik en altdominerende rolle. “Bakkeparti i Valby”, 2011, er det ene af dem. 160 x 250 cm. Bemærk rammen!

Foto: © Niels Lyksted – all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordrupgaards udstilling “Jesper Christiansen på Ordrupgaard” vises frem til 3. september 2023. I tilknytning hertil er udgivet et rigt illustreret katalog med tekster af Bente Scavenius og Jesper Christiansen. Sidstnævnte lægger tillige ord og stemme til udstillingens app.

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med Ordrupgaard: Jesper Christiansen har journalisten og tv-manden Niels Lyksted beæret redaktionen med at måtte bringe to tidligere videoproduktioner af hans hånd.

 

Første video (4:29) viser værker som blev fremvist på GL Strand i 2018 – den kan ses her

 

Anden video (4:38) viser en af Jesper Christiansens inspirationskilder, Pierre Bonnard, da han gæstede Glyptoteket i 2019 – den kan ses her

 

 

 

 

 

Se mere om Ordrupgaard: Jesper Christiansen her

 

 

 

 

 

Ordrupgaard: Jesper Christiansen er anmeldt og fotograferet af Niels Lyksted, KULTURINFORMATION