AKTUELT Interview

Bent Isager-Nielsen på LOUISIANA

Bent Isager-Nielsen på LOUISIANA

 

 

 

 

Bent Isager-Nielsen på LOUISIANA

Foto: Jon Henriksen, DanishStreetDocs © all rights reserved

 

 

 

 

Lovens stærke arm forhenværende politiinspektør Bent Isager-Nielsen, sagde ‘Ja tak’ til at mødes med KULTURINFORMATIONS redaktion på LOUISIANA.

 

Anledningen er udstillingen ‘Forensic Architecture – Witnesses‘, som vi tidligere har anmeldt her på sitet. Tjek anmeldelsen her. Isager-Nielsen har årtiers erfaring i landets mest komplicerede efterforskninger. Derfor var det oplagt at mødes med politimanden til en snak om udstillingen og politiets efterforskningsmetoder i dag.

 

 

 

 

 

 

Bent Isager-Nielsen på LOUISIANA

Foto: Jon Henriksen, DanishStreetDocs © all rights reserved

 

 

 

Samkøring af data

‘Forensic Architecture – Witnesses’ imponerede den garvede drabschef. Overordnet er digitaliseringen og indekseringen af tekniske informationer det afgørende i dag for god efterforskning. Samtidig kan computere naturligvis ikke erstatte den menneskelige faktor, da ‘beviser’ og ‘spor’ skal sættes i system af efterforskerne, kriminalteknikerne, it-analytikerne og retsmedicinerne.

 

Isager fastslår: ‘Det er tankevækkende og relevant at se, hvordan begrebet Forensic Architecture håndterer mange af de værktøjer og begreber, som man i efterforskningen benytter sig af, f.x. rekonstruktioner, vidneafhøringer, digitale bevissøgninger vedrørende mobiltelefoner og internettrafik, foto-og videooptagelser og meget andet og på en fantastisk overbevisende måde formår at visualisere det samlede resultat, så modtageren forstår og ser selv meget komplicerede sammenhænge.

 

 

 

 

Bent Isager-Nielsen på LOUISIANA

Foto: Jon Henriksen, DanishStreetDocs © all rights reserved

 

 

 

Uanset om det er et demokratisk politi i et retssamfund som det danske eller – som det typisk er tilfældet i udstillingen på Louisiana, hvor de fleste eksempler er graverjournalister i forening med jurister, it-folk og andre efterforskere, der afdækker misbrug og misinformation fra både lande og organisationer – er det særdeles tydeligt på udstillingen, hvordan samspil og samkøring af forskellige data fra forskellige kilder kan give ny og afgørende viden til at efterforske forbrydelser og især at fremstille resultaterne på en ny og moderne måde.’ – lyder det fra Bent Isager-Nielsen.

Modus Operandi

Efterforskning er alt andet end enkelt og simpelt, to sager er aldrig ens. Alligevel er der altid nogle ting, der går igen. Forbryderens fremgangsmåde (Modus Operandi) har afgørende betydning for at skabe forbryderens profil – er gerningsstedet/forbrydelsen ‘sjusket’? Eller nøje planlagt og udført med stor intelligens? Er det et nærdrab eller fjerndrab?

 

 

 

Jon Henriksen

Foto: Jon Henriksen, DanishStreetDocs © all rights reserved

 

 

 

 

‘Forensic Architecture – Witnesses’ viser mange metoder, som Isager-Nielsen udmærket kender, og har anvendt i sit daglige arbejde. Bl.a. ser vi rekonstruktioner af forbrydelser: Hvad skete? Hvornår skete det? Hvordan skete forbrydelsen, og naturligvis sluttelig: Hvem står bag forbrydelsen? Disse spørgsmål kan sættes i system og sammenholdes med tekniske beviser og talløse vidneudsagn, og 3D modeller af gerningsstederne kan hjælpe vidner i deres forklaringer og udlægninger af deres oplevelse af forbrydelsen.

 

Bent fortsætter: ‘Uanset de mange overbevisende eksempler er det værd at huske, at det jo er domstolene, der – i hvert fald i kriminalsager – afgør ret og uret. Derfor vil den direkte afhøring af ofre, vidner, mistænkte og andre aktører i retten ofte være det helt udslagsgivende for en afgørelse. Men også i den sammenhæng vil det være et kæmpeskridt for en efterforskning at kunne visualisere og sandsynliggøre relevante sammenhænge.’

 

 

 

 

 

Jon Henriksen

Foto: Jon Henriksen, DanishStreetDocs © all rights reserved

 

 

 

Udstillingen går i pedantiske detaljer med f.eks. ‘kølevandsstriber’, der afslører hvordan bådflygtninge i europæisk farvand afvises uretmæssigt, selv om beviser i form af koordinater, mobiloptagelser og oplysninger fra GPSer viser, at flygtningene rent faktisk var ‘kommet til Europa’. Og at myndighederne altså med vilje afviser de landflygtige.

‘Forbrydelsen giver jo ingen mening!’

Et motto, Isager-Nielsen har levet efter i hele sit virke, er, at man aldrig må sige, når man møder en bestialsk forbrydelse: ‘Det giver jo ingen mening!’. Spørg hellere dig selv: ‘HVEM har denne forbrydelse givet mening for?’. Endelig bruger politimanden udtrykket at være en del af ‘samfundskontrakten’ – Man kan læse i hans bog, hvad det helt præcis betyder i forbindelse med forbrydelser.

 

 

 

 

 

 

Forensic Architecture – Witnesses

Vi er en del af ‘samfundskontrakten’. Foto: Jon Henriksen, DanishStreetDocs © all rights reserved

 

 

 

 

Isager-Nielsen takker af med følgende ord: ‘Hele området Forensic Architecture viser med tydelighed, hvor langt man er kommet inden for det kriminaltekniske område. I Danmark er Nationalt Kriminalteknisk Center under Rigspolitiet i gang med at udvikle visse redskaber inden for Forensic Investigation. På DNA området er der også store fremskridt vi vil kunne se komme på banen i årene fremover – snart vil man fra minimale mængder af DNA kunne stadfæste, alder, udseende og endda om personen er ryger eller ikke ryger!’.

 

Udstillingen blev rost af den garvede politimand, og den kan bestemt anbefales til alle, der interesserer sig for krimigåder og deres opklaring. Det blev en god lang dag på Louisiana og KULTURINFORMATIONS fotograf Jon Henriksen og undertegnede undgik da heldigvis at komme i kachotten.

Bonus info

Bent Isager-Nielsen holder foredrag landet over om sit og politiets virke. Han udgiver bøger og redigerer en brevkasse om emnet kriminalitet og efterforskning, og dertil kommer hans deltagelse i tv-udsendelser og podcasts. Seneste udgivelse er bogen I LOVENS NAVN fra 2021 – læs vores anmeldelse her.

 

 

Forensic Architecture – Witnesses

Her overrækkes KULTURINFORMATIONS redaktør Jesper Hillestrøm bogen I LOVENS NAVN. Vi havde medbragt ‘sovepuden’ som rekvisit. Læs om ‘sovepuden’ i Bent Isager-Nielsens bog, eller skyd genvej og find svar på hvad ‘sovepuden’ er i vores anmeldelse her. Foto: Jon Henriksen, DanishStreetDocs © all rights reserved

 

 

 

 

Forensic Architecture – WitnessesFoto: Jon Henriksen, DanishStreetDocs © all rights reserved

 

 

Foto: Jon Henriksen, DanishStreetDocs © all rights reserved. @danishstreetdocs

 

 

 

 

 

Foto: Jon Henriksen, DanishStreetDocs © all rights reserved. @danishstreetdocs

Bent Isager-Nielsen på LOUISIANA er skrevet af chefredaktør Jesper Hillestrøm, KULTURINFORMATION

 

Se mere på Louisiana Channel