AKTUELT Interview Kunst

FORENSIC ARCHITECTURE – VIDNER på Louisiana

FORENSIC ARCHITECTURE – VIDNER

på Louisiana

 

 

 

 

✮✮✮✮✮

 

 

FORENSIC ARCHITECTURE – VIDNER på Louisiana er den femte udstilling i en række om Arkitekturens værksteder. Tidligere har vi anmeldt ‘Anupama Kundoo – Taking Time‘.

Retsteknisk arkitektur

Her skal arkitektur forstås som retsteknisk arkitektur, der skal afsløre de nærmere omstændigheder i forbrydelser.

 

I første omgang har en hændelse ofte fået en anden ‘officiel’ forklaring, men når man dykker ned i de vidnesbyrd, som arkitekturen rummer, finder man en mere absolut sandhed, der er foregået på et bestemt tidspunkt på et bestemt sted.

 

 

FORENSIC ARCHITECTURE – VIDNER på Louisiana

Forensic Architecture. Hebron, Testimonies of Violence, 2018-20 © Forensic Architecture

 

 

 

Sammenslutningen FORENSIC ARCHITECTURE er ledet af arkitekt Eyal Weizman og tæller, foruden arkitekter, billedkunstnere, forskere, softwareudviklere, journalister, jurister og animatorer. Eyal Weizman fortæller, at organisationen aldrig arbejder for regeringer og myndigheder, men for forskellige samfund/personer, der har brug for deres hjælp i deres bevisførelse. De bliver økonomisk understøttet af bl.a. menneskerettighedsorganisationer.

Indsamling og kortlægning af bevismateriale

Vi har sikkert alle set udsendelser på tv om Forensic Detectives. Her ser man, at efterforskere ved minutiøs gennemgang af gerningsstedet bl.a. har fundet blodspor, efterladenskaber fra gerningsmanden etc. Man ser på offerets stilling, om det har været flyttet, hvordan det præcis er blevet ramt, om det er på klos hold, direkte fingeraftryk eller skjulte fingeraftryk o.s.v. Her har vi alle modtaget små miniuddannelser som retsmedicinere og retsteknikere. Det synes de fleste af os er spændende, så selv om vi ikke alle nødvendigvis er ansat ved politiet, vil udstillingen appellere til os.

Vidnesbyrd fra gerningsstederne

Vi får et grundigt indblik i, hvordan vidnesbyrd fra gerningssteder bliver undersøgt, der spænder lige fra mord til krigsførelse med plantegifte. Det kan også være ofrene bliver bedt om at rekonstruere hændelsen ud fra deres hukommelse, hvilket kan virke traumatiserende for ofrene, men som kan være med til at finde frem til, hvad der rent faktisk fandt sted. Det kan også være kølvandsstriber på havet som spor efter migrantsejladser, skibbrud og skjulte statslige aktiviteter ved grænserne samt korruption.

 

 

 

 

FORENSIC ARCHITECTURE – VIDNER på Louisiana

Shipwreck at the Threshold of Europe, Lesvos, Aegean Sea, 2015. En helikopter kredser over det forliste skib. Foto: Amel Alzakout © Forensic Architecture

 

 

 

 

Alt i alt er det efterforskning for at betvivle eller modbevise den officielle udlægning af en given hændelse. Enhver form for kontakt efterlader et spor: Bygninger, mursten, støv, planter, vand – alle materialer kan vidne, hvis de formidles og dermed gives en stemme. Forensic Architecture kalder disse vidner for ‘materielle vidner’ eller ‘sanse modus’. Det vil ikke kun være interessant for en politimand af Bent Isager-Nielsens kaliber, men spændende for alle, der interesserer sig for krimier og mordgåder – en kortlægning af forbrydelser. – Vi har besøgt udstillingen med politimanden, og tjek her hvad der kom ud af det.

Efterretningsofficer og falsk forklaring

Som et eksempel kan nævnes en hændelse om en efterretningsofficer i Tyskland, der har været vidne til et mord begået af en højreorienteret gruppe, men han benægter at have været vidne til det. FORENSIC ARCHITECTURE – VIDNER viser hvordan man ved hjælp af forskellige videnskabelige vidnesbyrd, der bl.a. inkluderer lugtesansen og høresansen kan konkludere, at der må sættes spørgsmålstegn ved efterretningsofficerens forklaring.

 

 

 

 

FORENSIC ARCHITECTURE – VIDNER på Louisiana

Airstrikes on M2 hospital in Aleppo, Syria, 2016. Sammenstilling af billeder og videoer dokumenterede deres indbyrdes sammenhæng og gjorde det muligt at lokalisere bygningen i Aleppo. © Forensic Architecture

 

 

Tavse vidner

På udstillingen er der bl.a. skitser over gerningssteder, tidstabeller, 3-D-animationer samt 1:1 fremstillinger, man har taget i brug som vidner. Altsammen for at finde frem til sandheden. Der er også optagelser af et politimord, hvor politifolkene påstår, at de skød i selvforsvar, men er det også, hvad de arkitektoniske vidner fremviser?

 

Så hvis du går med Sir Conan Doyles detektiv Sherlock Holmes i maven, så stig ned i et netværk af kabler, hvor glasskårs kemiske sammensætning, mobilmasters faktuelle placering, gulvtæppefibre, DNA fra planter, jordbundstyper og skudvinkler spiller en afgørende rolle og er FORENSIC ARCHITECTURE WITNESSES.

 

 

 

FORENSIC ARCHITECTURE WITNESSES

Arkitekturens Værksteder: Forensic Architecture – Vidner. Foto: Louisiana, Kim Hansen

 

 

 

 

 

 

Udstillingen kan ses på Louisiana fra 20. maj til 23. oktober 2022

 

 

Se mere på Louisiana Channel

 

 

 

INTROBILLEDE: The Murder of Halit Yozgat, 2017. 21-årige Halit Yozgat blev i 2017 skudt og dræbt på en internetcafé i Kassel af en nynazistisk gruppering. Tegnet 3D-model klippet sammen med optagelser fra en rekonstruktion af gerningsstedet. © Forensic Architecture

 

 

 

FORENSIC ARCHITECTURE – VIDNER på Louisiana er anmeldt af G.Boeholt, KULTURINFORMATION