Litteratur

Søren Ulrik Thomsen: ‘STORE KONGENSGADE 23’

Søren Ulrik Thomsen: ‘STORE KONGENSGADE 23’

– En boganmeldelse

 

 

Søren Ulrik Thomsen

 

 

 

✮✮✮✮✮

 

 

‘Er der et enkelt år eller sted i et menneskes liv, der efterhånden, som tiden går, vil vise sig at være det vigtigste? Punktet, hvor passerens spids kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt peger ind mod det, og alt senere viser tilbage til dette centrum, hvis betydning man selvfølgelig ikke erkender før langt senere?’

 

Sådan indleder Søren Ulrik Thomsen sit essay STORE KONGENSGADE 23. Det er fra denne matrikel, hvor forfatteren flyttede til fra Stevns som 16-årig ung mand sammen med sin familie, sin moder, fader og 2 yngre brødre, at hans verden udgår. Denne adresse er blevet omdrejningspunktet for hr. Thomsen. I Store Kongensgade 23 ligger hele forventningen om livet, om det der skal komme. Det bliver denne akse hans liv spinder om, selv om han kun boede der et år, så bliver adressen et symbol for ham.

Betragtninger om livet

STORE KONGENSGADE 23 handler om Søren Ulrik Thomsens liv og hans betragtninger om livet. Om at man kan opleve, at tiden går en forbi, at han frygter sygdom og død, om at være angst for angsten. Men også om at være nysgerrig på, hvad den næste dag indeholder, om glæden ved tanken om, at man skal gøre noget igen en anden gang (som f.eks. besøge en bestemt restaurant igen). ‘At en ny dag vil være ny i betydningen bedre end den foregående, ja måske oven i købet vidunderlig, tror jeg simpelthen er det, som holder os i live.’ – et motto der hyldes af forfatteren. Om at have en far, der altid har følt sig godt tilpas i livet. Om at møde sin første kæreste.

Er psykisk sygdom blot kemi?

I STORE KONGENSGADE 23 beskrives vreden på psykiatrien. Fordi psykiatrien kun ser en psykiatrisk diagnose som noget kemisk forstyrrelse i hjernen, mener forfatteren, og ikke som en psykiater moderen møder efter syv års alvorlig psykisk sygdom (depression). En læge der pludselig lytter og taler med moderen, hvilket fører til, at hun opnår fuld recovery og er rask de sidste fire årtier af sit liv.

 

 

 

STORE KONGENSGADE 23

 

Fotograf: Robin Skjoldborg / Gyldendal

 

 

 

Søren Ulrik Thomsen fortalte i et interview på Bogforum i Bellacentret, at han kun ved én ting fra de samtaler mellem psykiateren Mogens Jacobsen og moderen. Op til en weekend under en af hendes indlæggelser, hvor hun var fit, følte hun ikke, at hun var i stand til at tage hjem til familien. ‘Nej’ siger psykiateren, ‘men så er vores samtaler også slut fra på mandag’. I dette lå der ifølge forfatteren en anerkendelse af, at moderen var et selvstændigt individ, der var i stand til selv at agere og handle. Og at de beslutninger patienten træffer også har en konsekvens.

Hvorfor bliver man forfatter?

Noget andet Thomsen også sagde i dette interview var, at forfatter bliver man fordi et eller andet har generet. Hvor noget ikke er faldet i hak. Det generer og det motiverer til at skrive om det.

 

Han pointerede også, at man som ung kun har en 7-10 år til at blive hørt i offentligheden. Derefter må man tale et andet sted fra.

Hvorfor læse STORE KONGENSGADE 23?

STORE KONGENSGADE 23 er en vedkommende bog, da den bl.a. beskæftiger sig med følelser som ovenfor angivet, som de fleste af os kan nikke genkendende til. Forfatteren indgraverer disse følelser på skrift og gør dem klart for os, samtidig med at han fortæller om sit liv.

 

Dan Turèll skriver om personer, som vi husker det fra Vangede Billeder, vi ofte genkender fra vores eget liv, hvor Søren Ulrik Thomsen i sit essay skriver om følelser, vi i hvert fald til en vis grad vil kunne nikke genkendende til. Hvis du værdsætter Søren Ulrik Thomsens digte, vil du sikkert være glad for at læse om hans liv.

 

STORE KONGENSGADE 23 er udgivet på forlaget Gyldendal

 

Se mere fra BOGFORUM her

 

 

Indlægget er skrevet af G. Boeholt, KULTURINFORMATION